MVO

Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor Van der Kooy Vastgoed een dagtaak. We hebben oog voor mens en milieu en besteden een groot deel van ons budget aan verduurzaming. Bijvoorbeeld door te investeren in energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame materialen en energie. Het welzijn van onze huurders speelt daarbij een grote rol. Naast duurzaamheid zijn kwaliteit en service belangrijke kernwaarden.

Stichting CURE-AID

We beheren verschillende panden op Curaçao en staan daar midden in de samenleving. Vanuit onze betrokkenheid bij de directe leefomgeving, ondersteunen we Stichting CURE-AID. Deze stichting biedt hulp aan de meest kansarmen op Curaçao.  

www.cure-aid.com